EkumenickýPieseň5,8

Pieseň 5:8

Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské: Ak náj­dete môj­ho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lás­ky!


Verš v kontexte

7 Našli ma však strážcovia, ktorí ob­chádzajú mes­to. Strážcovia hradieb ma zbili, doráňali, aj vr­ch­né rúcho zo mňa strh­li.
8 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské: Ak náj­dete môj­ho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lás­ky!
9 O čo je tvoj milý lepší než iní, najk­rajšia žena? O čo je tvoj milý lepší než iní, keď nás tak za­prisahávaš?

späť na Pieseň, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, ak naj­dete môj­ho milého, čo mu po­viete? Že som ne­moc­ná od lásky.

Evanjelický

8 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, ak náj­dete môj­ho milého, čo mu po­viete? Že som chorá od lás­ky!

Ekumenický

8 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské: Ak náj­dete môj­ho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lás­ky!

Bible21

8 Za­přísahám vás, dce­ry jeruzalémské, najdete-li mého mi­lého, co mu povíte? Že jsem ne­mo­cná lás­kou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček