EkumenickýPieseň3,8

Pieseň 3:8

Všet­ci ov­ládajú meč, sú vy­cvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný po­strach.


Verš v kontexte

7 Hľa, lôžko Šalamúna! Vôkol neho šesťdesiat hr­dinov z hrdinov Iz­raela.
8 Všet­ci ov­ládajú meč, sú vy­cvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný po­strach.
9 Kráľ Šalamún si zhotovil prenos­ný trón z libanonského dreva.

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Všet­ci narábajú mečom, vy­cvičení v boji; každý svoj meč pri svojom boku zo strachu vnoci.

Evanjelický

8 Každý z nich vlád­ne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným po­strachom.

Ekumenický

8 Všet­ci ov­ládajú meč, sú vy­cvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný po­strach.

Bible21

8 Ti všich­ni mečem vládnou, k boji vy­cvičeni jsou, proti jakéko­li hroz­bě nočníkaždý opásán mečem svým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček