EkumenickýPieseň3,4

Pieseň 3:4

Len kúsok som od­išla od nich a našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Chytila som ho a ne­pus­tím, kým ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.


Verš v kontexte

3 Našli ma strážcovia, čo ob­chádzajú mes­to: Ne­videli ste toho, ktorého ľúbi moja duša?
4 Len kúsok som od­išla od nich a našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Chytila som ho a ne­pus­tím, kým ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.
5 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!

späť na Pieseň, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Len čo som od­išla od nich, našla som toho, ktorého miluje moja duša. Chopila som sa ho a ne­pus­tila som ho, do­kiaľ som ho nedovied­la do domu svojej mat­ky a do izby tej, ktorá ma počala.

Evanjelický

4 Sot­va som však po­odišla od nich, našla som toho, ktorého zo srd­ca ľúbim. Chytila som ho, a viac ho ne­pus­tím, do­kiaľ ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.

Ekumenický

4 Len kúsok som od­išla od nich a našla som toho, ktorého ľúbi moja duša. Chytila som ho a ne­pus­tím, kým ho ne­privediem do domu svojej mat­ky, do izby tej, ktorá ma počala.

Bible21

4 Jen jsem je mi­nu­la, naš­la jsem­to­ho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, už ho nepustím, dovedu ho do domu svo­jí matičky, ukážu mu svůj rodný poko­jík!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček