EkumenickýPieseň1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Pieseň 1:6

Ne­ob­zeraj­te si ma, že som počer­ná, že ma sln­ko opálilo. Synovia mojej mat­ky sa na mňa na­hnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však ne­us­trážila.


Verš v kontexte

5 Čier­na som, no pred­sa pôvab­ná, dcéry jeruzalem­ské, ako stany Kédaru, ako stanové závesy kmeňa Šal­ma.
6 Ne­ob­zeraj­te si ma, že som počer­ná, že ma sln­ko opálilo. Synovia mojej mat­ky sa na mňa na­hnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však ne­us­trážila.
7 Pre­zraď mi, ty, čo ťa z tej duše milujem, kde budeš pásť, kde budeš cez obed od­počívať? Veď prečo mám pre­chádzať pri stádach tvojich druhov?

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Nehľaďte na mňa, že som počer­ná, že ma opálilo sln­ko! Synovia mojej mat­ky sa roz­pálili hnevom proti mne: po­stavili ma, za strážcu s­trážiť vinice, a svojej vlast­nej vinice som ne­strážila.

Evanjelický

6 Nehľaďte na mňa, že som počer­ná a že ma opálilo sln­ko, synovia mojej mat­ky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlast­nú vinicu som ne­strážila.

Ekumenický

6 Ne­ob­zeraj­te si ma, že som počer­ná, že ma sln­ko opálilo. Synovia mojej mat­ky sa na mňa na­hnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však ne­us­trážila.

Bible21

6 Ne­hleď­te na mne, že snědá jsem, to slun­ce se do mne opřelo! Synové matky mé v hněvu pro­ti mněpřikáza­li mi hlídat vinice, svou vlastní vi­nici však ne­hlída­la jsem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček