EkumenickýPieseň1,4

Pieseň 1:4

Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Do svojich kom­nát ma vo­viedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnos­ti viac ako na víno. Vskut­ku ťa milujú!


Verš v kontexte

3 Pre vôňu tvojich výbor­ných olejov — tvoje meno je ako vzác­ny olej — pre­to ťa devy milujú.
4 Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Do svojich kom­nát ma vo­viedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnos­ti viac ako na víno. Vskut­ku ťa milujú!
5 Čier­na som, no pred­sa pôvab­ná, dcéry jeruzalem­ské, ako stany Kédaru, ako stanové závesy kmeňa Šal­ma.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Tiah­ni ma, a pobežíme za tebou. Kráľ ma uviedol do svojich kom­nát; plesať a radovať sa budeme v tebe; spomínať budeme tvoju ľúbosť viac ako víno; úp­rim­ne a právom ťa milujú.

Evanjelický

4 Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Nech ma kráľ uvedie do svojich kom­nát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lás­ku viac než víno; právom ťa devy milujú.

Ekumenický

4 Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Do svojich kom­nát ma vo­viedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnos­ti viac ako na víno. Vskut­ku ťa milujú!

Bible21

4 Vez­mi mě s se­bou, poběžíme, do svých poko­jů kéž uve­de mě král! Veselit a ra­dovat se bu­de­me z tebe, nad víno vy­chutná­me mi­lování tvá – ach, po právu tě mi­lu­jí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček