EkumenickýPieseň1,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Pieseň 1:2

Kiežby ma vy­boz­kával boz­kami svojich úst! Veď tvoje nežnos­ti lepšie sú ako víno.


Verš v kontexte

1 Veľpieseň Šalamúna.
2 Kiežby ma vy­boz­kával boz­kami svojich úst! Veď tvoje nežnos­ti lepšie sú ako víno.
3 Pre vôňu tvojich výbor­ných olejov — tvoje meno je ako vzác­ny olej — pre­to ťa devy milujú.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Oj, aby ma boz­kal boz­kom z boz­kov svojich úst! Lebo tvoja ľúbosť je lepšia ako víno.

Evanjelický

2 Zľúbaj ma boz­kami svojich úst, lebo tvoja lás­ka je lepšia ako víno,

Ekumenický

2 Kiežby ma vy­boz­kával boz­kami svojich úst! Veď tvoje nežnos­ti lepšie sú ako víno.

Bible21

2 Kéž by mne zlíbal po­libky svých úst – nad víno lahodná jsou mi­lování tvá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček