EkumenickýPieseň1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Pieseň 1:16

Ach, krás­ny si, milý môj, a ľúbez­ný, aj naše lôžko je samá zeleň.


Verš v kontexte

15 Ach, krás­na si, priateľka moja, aká si krás­na, tvoje oči sú ako holubice.
16 Ach, krás­ny si, milý môj, a ľúbez­ný, aj naše lôžko je samá zeleň.
17 Náš dom má krovy z cédrov, naše stropy sú z cyprusov.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľa, krás­ny si, môj milý, áno, utešený, i naša loža zelená.

Evanjelický

16 Aký si krás­ny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň.

Ekumenický

16 Ach, krás­ny si, milý môj, a ľúbez­ný, aj naše lôžko je samá zeleň.

Bible21

16 Ach, jak jsi krásný, mi­lý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se ze­lená,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček