EkumenickýPieseň1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Pieseň 1:12

Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard svoju vôňu vy­dáva.


Verš v kontexte

11 Zhotovíme ti zlaté re­tiaz­ky so striebor­nými guľôčkami.
12 Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard svoju vôňu vy­dáva.
13 Milý môj je pre mňa myr­hovým vrecúškom, čo mi leží medzi ňad­rami.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Do­kiaľ sedel kráľ za svojím stolom, môj nar­dus vy­dával svoju vôňu.

Evanjelický

12 Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard roz­váňa.

Ekumenický

12 Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard svoju vôňu vy­dáva.

Bible21

12 Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vy­dává můj nard.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček