EkumenickýObediáš1,8

Obediáš 1:8

Ba veru v ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vrchu Ézavov­ho!


Verš v kontexte

7 Až na hranicu ťa vy­hnali. Všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali. Pre­moh­li ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú na teba pas­cu; nieto v nich roz­um­nos­ti. 8 Ba veru v ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vrchu Ézavov­ho! 9 Po­tom sa predesia tvoji hr­dinovia, Téman, pre­tože vy­plienim všet­kých z vrchu Ézavov­ho pre vraždu,

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Či nebude toho dňa tak, hovorí Hos­podin, že vy­hubím múd­rych z Edoma a roz­um­nosť s vr­chu Ezavov­ho?

Evanjelický

8 Ba veru v ten deň - znie výrok Hos­podinov - vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vr­chu Ézavov­ho!

Ekumenický

8 Ba veru v ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vrchu Ézavov­ho!

Bible21

8 Toho dne, praví Hospodin, vyhubím z Edo­mu mudrce, na Ezauově hoře ro­zum ne­z­bu­de!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček