EkumenickýObediáš1,7

Obediáš 1:7

Až na hranicu ťa vy­hnali. Všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali. Pre­moh­li ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú na teba pas­cu; nieto v nich roz­um­nos­ti.


Verš v kontexte

6 Ako pre­hľadali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady! 7 Až na hranicu ťa vy­hnali. Všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali. Pre­moh­li ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú na teba pas­cu; nieto v nich roz­um­nos­ti. 8 Ba veru v ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vrchu Ézavov­ho!

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Až k po­medziu ťa vy­prevadia všet­ci tí mužovia, s ktorými máš sm­luvu; po­vedú ťa, zmoc­nia sa ťa mužovia, s ktorými máš po­koj! , k­torí jedia tvoj chlieb, na­stavia ti pas­cu! Nebude proti tomu roz­umu.

Evanjelický

7 Až na hranicu ťa vy­hnali, všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali, pre­moh­li ťa tvoji priatelia, tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú pas­cu na teba; nieto v nich roz­um­nos­ti.

Ekumenický

7 Až na hranicu ťa vy­hnali. Všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali. Pre­moh­li ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú na teba pas­cu; nieto v nich roz­um­nos­ti.

Bible21

7 Všich­ni tví spo­jen­ci­tě poženou až k hranicím; ti, s který­mi ži­ješ v pokoji, tě pod­vedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku na­straží – ne­bu­deš mít ani ponětí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček