EkumenickýObediáš1,5

Obediáš 1:5

Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? Keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky?


Verš v kontexte

4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ — znie výrok Hos­podina. 5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? Keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky? 6 Ako pre­hľadali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady!

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Keby prišli zlodeji na teba, keby lupiči vnoci - Oj, aký si zničený! -, či ne­na­krad­nú iba toľko, čo im je dosť? Keby prišli po­berači hrozien na teba, či by nezanechali paber­kov?

Evanjelický

5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? A keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky?

Ekumenický

5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? Keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky?

Bible21

5 Přepadnou-li tě v noci lupiči, vezmou jen to, co bu­dou chtít. Přijdou-li na tvé hroz­ny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček