EkumenickýObediáš1,4

Obediáš 1:4

Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trhlinách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Mys­líš si o sebe: Ktože ma zvrh­ne na zem? 4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ — znie výrok Hos­podina. 5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? Keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky?

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Keby si si spravil vy­soko jako orol, a keby si položil svoje hniez­do medzi hviez­dami, aj odtiaľ ťa strh­nem, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol, a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ — znie výrok Hos­podina.

Bible21

4 I kdy­by ses vznášel jako ore­la po­stavil sis hníz­do mezi hvězdami, i od­tam­tud bych tě srazil, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček