EkumenickýObediáš1,21

Obediáš 1:21

Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.


Verš v kontexte

19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád. 20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu. 21 Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A tak vyjdú zá­chran­covia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ezavov, a kráľov­stvo bude Hos­podinovo.

Evanjelický

21 Po­tom zá­chran­ci vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov. Po­tom bude kráľov­stvo pat­riť Hos­podinovi.

Ekumenický

21 Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.

Bible21

21 Za­chránění vy­stoupí na horu Sion, aby vlád­li nad Ezauovou horou. A na­stane králov­ství Hos­po­di­novo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček