EkumenickýObediáš1,20

Obediáš 1:20

Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu.


Verš v kontexte

19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád. 20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu. 21 Po­tom zá­chran­covia vy­stúpia na vrch Si­on, aby súdili vrch Ézavov.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A zajatí toho voj­ska synov Iz­raelových budú vlád­nuť tým, čo bolo majet­kom Kananejov až po Sarep­tu, a zajatí Jeruzalema, ktorí v Sefarade, budú dedične vlád­nuť mes­tami na juhu.

Evanjelický

20 Zajat­ci z iz­rael­ského voj­ska za­berú kraj Kanaán­cov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negebu.

Ekumenický

20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu.

Bible21

20 Voj­sko iz­rael­ských vy­hnan­cůob­sadí Kanaán až po Sa­rep­tua Je­ruzalémští vy­hnan­ci v Sefa­ra­duob­sadí měs­ta v Nege­vu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček