EkumenickýObediáš1,19

Obediáš 1:19

Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád.


Verš v kontexte

18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou. Za­pália ho, po­hl­tia, no nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal. 19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád. 20 Zajat­ci z izraelského voj­ska za­berú kraj Kanaánčanov až po Sarep­tu a jeruzalem­skí zajat­ci, ktorí sú v Sefárade, za­berú mes­tá Negevu.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Tí na juhu budú dedične vlád­nuť vr­chom Ezavovým a tí na rovine Filištín­mi a budú dedične vlád­nuť poľom Ef­rai­movým a poľom Samárie a Ben­jamin Gileádom.

Evanjelický

19 Po­tom za­berú Negeb, po­horie Ézavovo a Nížinu , kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie a Ben­jamín za­berie Gileád.

Ekumenický

19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád.

Bible21

19 Obyva­te­lé Nege­vu zís­kají Ezauovu horu, obyvatelé pod­hůří pak fi­lištín­ský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gi­leád.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček