EkumenickýObediáš1,18

Obediáš 1:18

Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou. Za­pália ho, po­hl­tia, no nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal.


Verš v kontexte

17 Na vr­chu Sion však bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov. 18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou. Za­pália ho, po­hl­tia, no nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal. 19 Po­tom za­berú Negev, po­horie Ézavovo a Nížinu, kraj Filištín­cov, za­berú aj kraj Ef­rajima i kraj Samárie. Ben­jamín za­berie Gileád.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A dom Jakobov bude ohňom a dom Jozefov plameňom, a dom Ezavov bude slamou, a roz­pália sa na neho a strávia ho, ani nebude toho, kto by po­zos­tal domu Ezavov­mu, lebo Hos­podin hovoril.

Evanjelický

18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou, i za­pália ho, po­hl­tia, a nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal.

Ekumenický

18 Dom Jákobov bude ohňom, dom Jozefov plameňom, dom Ézavov slamou. Za­pália ho, po­hl­tia, no nik sa nezach­ráni z domu Ézavov­ho, lebo Hos­podin to po­vedal.

Bible21

18 Dům Jákobův pak bude ohně­ma Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej – v Ezauově do­mě nikdo nezbude! Tak pro­mlu­vil Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček