EkumenickýObediáš1,14

Obediáš 1:14

Ne­stavaj sa ani na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia.


Verš v kontexte

13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy. 14 Ne­stavaj sa ani na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia. 15 Blíz­ko je totiž deň Hos­podina proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Ani ne­stoj na roz­ces­tí, aby si vy­ťal tých, ktorí by z neho unik­li, ani ne­vydaj nep­riateľovi jeho po­zos­tat­kov v deň úz­kos­ti.

Evanjelický

14 Ani sa ne­stavaj na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia.

Ekumenický

14 Ne­stavaj sa ani na ráz­ces­tia, aby si hubil jeho ubeh­líkov, a ne­vyz­rádzaj jeho utečen­cov v deň súženia.

Bible21

14 Ne­stav se na rozcestí, abys hu­bil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček