EkumenickýObediáš1,1

Obediáš 1:1

Videnie Ab­diášovo. Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! Počuli sme správu od Hos­podina:


Verš v kontexte

1 Videnie Ab­diášovo. Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! Počuli sme správu od Hos­podina: 2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý. 3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trhlinách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Mys­líš si o sebe: Ktože ma zvrh­ne na zem?

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Videnie Obadiášovo: Tak­to hovorí Pán Hos­podin o Edomovi: Počuli sme po­vesť od Hos­podina, a po­sol je po­slaný medzi národy, k­torý hovorí: Vstaňte, a nože vstaňme proti nemu do boja!

Evanjelický

1 Videnie Ab­diášovo. Tak­to vraví Hos­podin, Pán, o Edóm­sku, keď po­slal po­sla k národom s od­kazom: Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! počuli sme správu od Hos­podina:

Ekumenický

1 Videnie Ab­diášovo. Hor sa, po­vs­taňme do boja proti ne­mu! Počuli sme správu od Hos­podina:

Bible21

1 Vi­dění Ab­diášovo. Toto praví Panovník Hos­po­din o Edomu. Od Hos­po­di­na jsme slyše­li zprávu, že byl vy­s­lán po­sel k národům: „Vzhůru! Do útoku! Válčete pro­ti Edomu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček