Ekumenický4. Mojžišova6,6

4. Mojžišova 6:6

Numeri

Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu.


Verš v kontexte

5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. 6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu. 7 Ne­smie sa poškvr­niť ani pri smr­ti ot­ca, mat­ky, brata či ses­try, lebo má na hlave znamenie svoj­ho za­svätenia Bohu.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu.

Evanjelický

6 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu.

Ekumenický

6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu.

Bible21

6 Po všech­ny dny svého za­svěcení Hos­po­di­nu se ne­při­blíží k mrt­vé­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček