Ekumenický4. Mojžišova6,5

4. Mojžišova 6:5

Numeri

Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.


Verš v kontexte

4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky. 5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave. 6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Po všet­ky dni sľubu jeho nazarej­stva ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni, na ktoré sa od­delil pre Hos­podina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy.

Evanjelický

5 Po celý čas jeho nazirej­ského sľubu nech ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Kým sa ne­skončia dni, na ktoré sa za­svätil Hos­podinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave.

Ekumenický

5 Po celý čas nazirej­ského sľubu sa brit­va nedot­kne jeho hlavy. Kým sa ne­skončia dni jeho za­svätenia Hos­podinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.

Bible21

5 Po ce­lou dobu jeho na­zír­ského sli­bu se jeho hlavy ne­do­tkne břitva. Dokud ne­vy­prší doba jeho od­dělení pro Hos­po­di­na, bude svatý; vla­sy na hlavě si ne­chá volně růst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček