Ekumenický4. Mojžišova6,3

4. Mojžišova 6:3

Numeri

nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no.


Verš v kontexte

2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž alebo žena zloží osob­ný sľub, sľub nazirej­ský, aby sa za­svätil Hos­podinovi, 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no. 4 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu ne­smie jesť nič z toho, čo po­chádza z viniča, od ne­zrelých hrozien až po šup­ky.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 od­delí sa, ­zdrží sa vína a opoj­ného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť.

Evanjelický

3 nech sa zdrží vína i opoj­ného nápoja, nech ne­pije vín­ny ocot ani ocot z opoj­ného nápoja, ani nech ne­pije nijakú hroz­novú šťavu, nech neje ani čer­stvé alebo suché hroz­no.

Ekumenický

3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no.

Bible21

3 bude se zdržovat ví­na i piva; nena­pi­je se vinného octu ani jiného kvašeného nápo­je, nena­pi­je se žádné šťávy z hroz­nů a ne­bu­de hroz­ny ani jíst, ať už čer­stvé nebo sušené.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček