Ekumenický4. Mojžišova6,2

4. Mojžišova 6:2

Numeri

Po­vedz Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž alebo žena zloží osob­ný sľub, sľub nazirej­ský, aby sa za­svätil Hos­podinovi,


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž alebo žena zloží osob­ný sľub, sľub nazirej­ský, aby sa za­svätil Hos­podinovi, 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opoj­ného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Ne­smie piť hroz­novú šťavu ani jesť čer­stvé ani sušené hroz­no.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keby nie­kto, už či muž a či žena, učinil zvlášt­ny sľub, totiž sľub nazareja, aby sa od­delil pre Hos­podina,

Evanjelický

2 Po­vedz Iz­rael­com: Ak ktokoľvek - muž alebo žena - zloží osobit­ný sľub, nazirej­ský sľub - a za­svätí sa Hos­podinovi,

Ekumenický

2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Ak nie­ktorý muž alebo žena zloží osob­ný sľub, sľub nazirej­ský, aby sa za­svätil Hos­podinovi,

Bible21

2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Když se muž nebo že­na roz­hodne složit zvláštní na­zír­ský slib, aby se za­svě­til Hos­po­di­nu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček