Ekumenický4. Mojžišova6,17

4. Mojžišova 6:17

Numeri

Barana pri­praví Hos­podinovi ako obetu spoločen­stva spolu s košom nek­vasených chlebov a prinesie po­kr­movú a nápojovú obetu.


Verš v kontexte

16 Kňaz to prinesie pred Hos­podina, vy­koná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pri­praví Hos­podinovi ako obetu spoločen­stva spolu s košom nek­vasených chlebov a prinesie po­kr­movú a nápojovú obetu. 18 Po­tom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vez­me vlasy svoj­ho nazirej­ského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločen­stva.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 Barana bude obetovať bit­nou obeťou po­koj­nou Hos­podinovi s košom nek­vasených chlebov a tak­tiež bude obetovať kňaz jeho obil­nú obeť i jeho liatu obeť.

Evanjelický

17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu.

Ekumenický

17 Barana pri­praví Hos­podinovi ako obetu spoločen­stva spolu s košom nek­vasených chlebov a prinesie po­kr­movú a nápojovú obetu.

Bible21

17 Be­ra­na pak připraví jako pokojnou oběť Hos­po­di­nu spo­lu s košem ne­kvašeného pečiva a vy­koná jeho moučnou oběť a jeho ú­lit­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček