Ekumenický4. Mojžišova6,10

4. Mojžišova 6:10

Numeri

Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania.


Verš v kontexte

9 Keby však nie­kto blíz­ko neho cel­kom nečakane zo­mrel a on by si poškvr­nil za­svätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svoj­ho očisťovania, urobí to teda na sied­my deň. 10 Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania. 11 Kňaz prinesie jed­ného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vy­konal ob­rad zmierenia, pre­tože sa poškvr­nil mŕt­volou. V ten deň si znova po­svätí hlavu.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia.

Evanjelický

10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku.

Ekumenický

10 Na ôs­my deň prinesie dve hrd­ličky alebo dva holúb­ky kňazovi k vchodu do stanu stretávania.

Bible21

10 Os­mého dne pak při­ne­se knězi ke vcho­du do Stanu setkávání dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček