Ekumenický4. Mojžišova5,31

4. Mojžišova 5:31

Numeri

Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.


Verš v kontexte

29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa, 30 alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona. 31 Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

31 A muž bude pros­tý ne­právos­ti. Ale taká žena ponesie svoju ne­právosť.

Evanjelický

31 Po­tom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.

Ekumenický

31 Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.

Bible21

31 Manžel bude prost vi­ny, že­na však svou vinu ponese.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček