Ekumenický4. Mojžišova5,30

4. Mojžišova 5:30

Numeri

alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona.


Verš v kontexte

29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa, 30 alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona. 31 Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 alebo zákon o mužovi, na ktorého by prišiel duch žiar­livos­ti a žiar­lil by na svoju ženu. A po­staví ženu pred Hos­podina, a kňaz jej učiní všet­ko podľa toho zákona.

Evanjelický

30 alebo ak muž, ktorého za­chváti duch žiar­livos­ti, žiar­li na svoju ženu - nech pri­vedie ženu pred Hos­podina a kňaz nech s ňou vy­koná všet­ko podľa toh­to zákona.

Ekumenický

30 alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona.

Bible21

30 nebo když se muže zmo­cní žár­livost vůči jeho manžel­ce. Po­staví ji před Hos­po­di­na a kněz při ní vy­koná vše pod­le to­ho­to předpisu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček