Ekumenický4. Mojžišova5,29

4. Mojžišova 5:29

Numeri

Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa,


Verš v kontexte

28 Ak sa však žena ne­poškvr­nila a je čis­tá, uzná sa jej ne­vina a ďalej bude rodiť deti. 29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa, 30 alebo ak nie­ktorého muža za­chváti žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, nech ju po­staví pred Hos­podina a kňaz s ňou naloží podľa toh­to zákona.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 To je zákon o žiarlivosti, keby sa od­chýlila žena od svoj­ho muža a poškvr­nila sa,

Evanjelický

29 Toto je zákon v prípade žiar­livos­ti: Ak sa žena do­stane na sces­tie, hoci pod­lieha svoj­mu mužovi, a poškvr­ní sa,

Ekumenický

29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vy­datá žena do­stane na sces­tie a poškvr­ní sa,

Bible21

29 Toto je zákon žár­livosti. Platí v přípa­dech, kdy se že­na odklo­ni­la od svého manže­la, a tak se po­sk­vrni­la,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček