Ekumenický4. Mojžišova5,27

4. Mojžišova 5:27

Numeri

Keď vodu vy­pila, a ak sa poškvr­nila a voči mužovi sa do­pus­tila ne­very, voda pôsobiaca pre­kliatie ju prenik­ne ako tr­p­ká bolesť, brucho jej na­puch­ne, lono po­tratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliat­bou.


Verš v kontexte

26 Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu. 27 Keď vodu vy­pila, a ak sa poškvr­nila a voči mužovi sa do­pus­tila ne­very, voda pôsobiaca pre­kliatie ju prenik­ne ako tr­p­ká bolesť, brucho jej na­puch­ne, lono po­tratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliat­bou. 28 Ak sa však žena ne­poškvr­nila a je čis­tá, uzná sa jej ne­vina a ďalej bude rodiť deti.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 A keď jej dá vy­piť vodu, stane sa, ak je poškvr­nená a do­pus­tila sa hriechu ne­very proti svoj­mu mužovi, že voj­de do nej voda, ktorá pôsobí kliat­bu, a ob­ráti sa na hor­kosť, a jej brucho na­puch­ne, a jej bed­ro od­pad­ne, a žena bude na kliat­bu pro­stred svoj­ho ľudu.

Evanjelický

27 Ak sa poškvr­nila a do­pus­tila ne­very voči svoj­mu mužovi, vnik­ne do nej hor­ká voda spôsobujúca pre­kliatie, tr­p­kú bolesť; život jej na­puch­ne a bed­rá budú opadať; tá žena sa stane kliat­bou upro­stred svoj­ho ľudu.

Ekumenický

27 Keď vodu vy­pila, a ak sa poškvr­nila a voči mužovi sa do­pus­tila ne­very, voda pôsobiaca pre­kliatie ju prenik­ne ako tr­p­ká bolesť, brucho jej na­puch­ne, lono po­tratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliat­bou.

Bible21

27 Pokud se po­sk­vrni­la a do­pusti­la se vůči své­mu manže­lu ne­vě­ry, voda pro­kletí v ní zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta že­na stane ve svém lidu klet­bou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček