Ekumenický4. Mojžišova5,26

4. Mojžišova 5:26

Numeri

Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu.


Verš v kontexte

25 Po­tom kňaz vez­me z ruky ženy obetu za žiar­livosť, za­máva ňou pred Hos­podinom a prinesie ju k oltáru. 26 Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu. 27 Keď vodu vy­pila, a ak sa poškvr­nila a voči mužovi sa do­pus­tila ne­very, voda pôsobiaca pre­kliatie ju prenik­ne ako tr­p­ká bolesť, brucho jej na­puch­ne, lono po­tratí. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliat­bou.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 A kňaz vez­me za hr­sť z obil­nej obeti, jej obeť na pamäť, a bude páliť na ol­tári a po­tom dá žene vy­piť vodu.

Evanjelický

26 Nech kňaz vez­me za hr­sť z pri­pomien­kovej čas­ti obete a spáli ju na ol­tári. Po­tom dá žene vy­piť vodu.

Ekumenický

26 Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu.

Bible21

26 Vez­me z té moučné obě­ti do hrsti pamá­teční díl a ne­chá jej dý­mat na ol­táři. Po­tom dá ženě vy­pít tu vo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček