Ekumenický4. Mojžišova5,25

4. Mojžišova 5:25

Numeri

Po­tom kňaz vez­me z ruky ženy obetu za žiar­livosť, za­máva ňou pred Hos­podinom a prinesie ju k oltáru.


Verš v kontexte

24 Nato dá žene vy­piť hor­kú vodu pôsobiacu pre­kliatie, aby ju prenik­la a vy­volala v nej hor­kosť. 25 Po­tom kňaz vez­me z ruky ženy obetu za žiar­livosť, za­máva ňou pred Hos­podinom a prinesie ju k oltáru. 26 Po­tom vez­me za hr­sť z pripomienkovej obety a spáli to na ol­tári. Nato dá žene vy­piť vodu.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom vez­me kňaz z ruky ženy obil­nú obeť veľkej žiar­livos­ti a bude ju sem a ta vznášať pred Hos­podinom a bude ju obetovať na ol­tári.

Evanjelický

25 Po­tom nech kňaz vez­me z ruky ženy obeť pri žiar­livos­ti, za­máva obeťou pred Hos­podinom a prinesie ju ku ol­táru.

Ekumenický

25 Po­tom kňaz vez­me z ruky ženy obetu za žiar­livosť, za­máva ňou pred Hos­podinom a prinesie ju k oltáru.

Bible21

25 Po­tom kněz vez­me z její ruky moučnou oběť žár­livosti, nabídne ji Hos­po­di­nu a při­ne­se ji k ol­táři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček