Ekumenický4. Mojžišova5,21

4. Mojžišova 5:21

Numeri

vtedy kňaz za­prisahá ženu za­klínajúcou prísahou — nech Hos­podin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliat­by; nech Hos­podin dá, aby tvoje lono po­tratilo a brucho ti na­puch­lo;


Verš v kontexte

20 Ak si sa však od­vtedy, čo pat­ríš svoj­mu mužovi, do­stala na sces­tie, ak si sa poškvr­nila tým, že sa ok­rem tvoj­ho muža stýkal s tebou aj nie­kto iný — 21 vtedy kňaz za­prisahá ženu za­klínajúcou prísahou — nech Hos­podin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliat­by; nech Hos­podin dá, aby tvoje lono po­tratilo a brucho ti na­puch­lo; 22 nech táto voda pôsobiaca pre­kliatie prenik­ne tvoje vnútor­nos­ti; nech ti brucho na­puch­ne a lono po­tratí. Žena od­povie: Amen, amen.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 a tedy za­viaže kňaz ženu prísahou kliat­by, a kňaz po­vie žene: Nech ťa vydá Hos­podin v zlorečen­stvo a v pre­klínanie pro­stred tvoj­ho ľudu dajúc Hos­podin to, aby tvoje bed­ro padalo s teba a tvoje brucho na­puch­lo.

Evanjelický

21 (- kňaz nech za­viaže ženu za­klínajúcou prísahou a po­vie žene: ) . .. nech ťa Hos­podin urobí kliat­bou a hrozivou prísahou upro­stred tvoj­ho ľudu, kým Hos­podin ne­spôsobí, že tvoje bed­rá opad­nú a tvoj život na­puch­ne;

Ekumenický

21 vtedy kňaz za­prisahá ženu za­klínajúcou prísahou — nech Hos­podin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliat­by; nech Hos­podin dá, aby tvoje lono po­tratilo a brucho ti na­puch­lo;

Bible21

21 teh­dy kněz bude tu ženu za­přísahat přísežnou klet­bou a řekne jí – ‚pak ať tě Hos­po­din upro­střed tvého lidu učiní klet­bou a zlořečením! Ať do­pustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček