Ekumenický4. Mojžišova5,16

4. Mojžišova 5:16

Numeri

Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina.


Verš v kontexte

15 muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu. 16 Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina. 17 Po­tom kňaz na­berie do hlinenej nádoby po­svätenú vodu, vez­me z podlahy príbyt­ku trochu prachu a na­sype ho do vody.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 A kňaz ju do­vedie a po­staví ju pred Hos­podina.

Evanjelický

16 Kňaz ženu pri­vedie a po­staví pred Hos­podina.

Ekumenický

16 Kňaz pri­vedie ženu a po­staví ju pred Hos­podina.

Bible21

16 Kněz ji pak vez­me a po­staví ji před Hos­po­di­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček