Ekumenický4. Mojžišova5,14

4. Mojžišova 5:14

Numeri

Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila,


Verš v kontexte

13 a nie­kto by s ňou mal teles­ný styk, hoci by o tom jej muž ne­vedel a ona by sa ne­prez­radila, poškvr­nila sa, aj keby proti nej nebolo sved­ka a nebola pri­sti­hnutá. 14 Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila, 15 muž pri­vedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obet­ný dar desatinu éfy jačmen­nej múky. Nech však múku ne­poleje olejom ani k nej ne­pridá kadid­lo, pre­tože to je obeta za žiar­livosť, jeho pri­pomien­ková obeta, lebo pri­pomína vinu.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 a keby prišiel na neho duch žiar­livos­ti, takže by žiar­lil na svoju ženu a ona by bola s­kutočne poškvrnená, alebo keby prišiel na neho duch žiar­livos­ti, takže by žiarlil na svoju ženu, kým by ona nebola poškvr­nená,

Evanjelický

14 ale po­tom by muža za­chvátil duch žiar­livos­ti, žiar­lil by na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila - alebo i keby ho za­chvátil duch žiar­livos­ti a žiar­lil by na svoju ženu, ktorá sa ne­poškvr­nila,

Ekumenický

14 Keď sa po­tom jej muža zmoc­ní žiar­livosť a bude žiar­liť na svoju ženu, ktorá sa poškvr­nila, alebo ho po­chytí žiar­livosť, hoci sa ne­poškvr­nila,

Bible21

14 Zmo­cní-li se muže žár­livost vůči jeho manžel­ce, ať už se sku­tečně po­sk­vrni­la či niko­liv,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček