Ekumenický4. Mojžišova5,1

4. Mojžišova 5:1

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Roz­káž Iz­raelitom, aby od­stránili z tábora každého malomoc­ného, každého, kto tr­pí na výtok, a každého, kto sa poškvr­nil tým, že sa dot­kol mŕt­veho. 3 Vy­kážte ich, mužov i ženy, vy­kážte ich von z tábora, aby ne­poškv­rňovali svoje tábory, upro­stred ktorých bývam.

späť na 4. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček