Ekumenický4. Mojžišova4,6

4. Mojžišova 4:6

Numeri

Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de.


Verš v kontexte

5 Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva. 6 Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de. 7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A dajú na to pri­krývad­lo z jazvečej kože a na to na vrch pre­strú rúcho zo samého hy­acin­tovomod­rého po­stavu a vo­vlečú sochory.

Evanjelický

6 po­tom dajú na ňu pri­krýv­ku z jaz­večej kože a hore nad tým rozp­res­trú pur­purové rúcho a vo­vlečú žr­de.

Ekumenický

6 Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de.

Bible21

6 Na ni pak po­loží přikrývku z odolných usní a navrch roz­pro­střou pře­hoz, ce­lý z mod­ré látky, a pro­vléknou tyče.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček