Ekumenický4. Mojžišova4,5

4. Mojžišova 4:5

Numeri

Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva.


Verš v kontexte

4 Toto bude práca Kehátov­cov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva. 6 Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa bude rušať tábor, prij­de Áron a jeho synovia a snímu oponu za­strenia a pri­kryjú ňou truh­lu svedoc­tva.

Evanjelický

5 Keď sa po­hne tábor, Áron a jeho synovia voj­dú, snímu za­krývajúcu oponu a pri­kryjú ňou truh­lu svedec­tva;

Ekumenický

5 Skôr než sa tábor vy­dá na po­chod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútor­nú oponu a za­kryjú ňou ar­chu svedec­tva.

Bible21

5 Než tá­bor po­táh­ne dál, vstoupí Áron se svý­mi syny dovni­tř, sejmou za­stírající opo­nu a tou přikryjí Tru­hlu svě­de­ctví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček