Ekumenický4. Mojžišova4,44

4. Mojžišova 4:44

Numeri

podľa rodov bolo tritisíc­dve­sto.


Verš v kontexte

43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania, 44 podľa rodov bolo tritisíc­dve­sto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merári­ov­cov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hos­podinov roz­kaz Mojžišovi

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

44 a tedy bolo ich na­počítaných podľa ich čeľadí tri tisíce dve­sto.

Evanjelický

44 ich počet podľa čeľadí bol tritisíc­dve­sto.

Ekumenický

44 podľa rodov bolo tritisíc­dve­sto.

Bible21

44 Je­jich součet po je­jich ro­dech a ot­cov­ských do­mech či­nil 3 200.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček