Ekumenický4. Mojžišova4,42

4. Mojžišova 4:42

Numeri

Z rodov Merári­ov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín


Verš v kontexte

41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Merári­ov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

42 A spočítaných z čeľadí synov Meráriho podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov

Evanjelický

42 Z čeľadí Meráríov­cov tých, čo boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín,

Ekumenický

42 Z rodov Merári­ov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín

Bible21

42 Také me­ra­rij­ské rody byly seč­te­ny pod­le svých rodů a ot­cov­ských do­mů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček