Ekumenický4. Mojžišova4,41

4. Mojžišova 4:41

Numeri

Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron.


Verš v kontexte

40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Merári­ov­cov, spočítaných podľa ich rodov a rodín

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

41 To sú spočítaní z čeľadí synov Geršonových, všet­ko takí, ktorí slúžili v stáne shromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov.

Evanjelický

41 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Géršónov­cov, všet­ci, ktorí vy­konávali službu vo svätos­tán­ku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali podľa po­kynu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron.

Bible21

41 Toto je součet geršon­ských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček