Ekumenický4. Mojžišova4,40

4. Mojžišova 4:40

Numeri

podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať.


Verš v kontexte

39 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónov­cov, všet­kých, čo vy­konávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hos­podinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

40 a tedy bolo ich spočítaných podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov dva tisíce šesťs­to trid­sať.

Evanjelický

40 ich počet podľa čeľadí a rodín bol dvetisíc šesťs­tot­rid­sať.

Ekumenický

40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťs­tot­rid­sať.

Bible21

40 Je­jich součet po je­jich ro­dech a ot­cov­ských do­mech či­nil 2 630.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček