Ekumenický4. Mojžišova4,34

4. Mojžišova 4:34

Numeri

Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín


Verš v kontexte

33 Toto je služba rodov Merári­ov­cov a všet­ka ich práca pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 34 Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín 35 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

34 Po­tom spočítal Mojžiš a Áron a kniežatá obce synov Kehátov­cov podľa ich čeľadí a podľa domu ich ot­cov

Evanjelický

34 Po­tom Mojžiš, Áron a kniežatá zboru spočítali Kehátov­cov podľa ich čeľadí a rodín

Ekumenický

34 Mojžiš a Áron i kniežatá po­spolitos­ti spočítali Kehátov­cov podľa ich rodov a rodín

Bible21

34 Mo­jžíš s Áro­nem a s před­sta­vený­mi obce sečetl Ke­ha­tovy syny pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček