Ekumenický4. Mojžišova4,31

4. Mojžišova 4:31

Numeri

Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce,


Verš v kontexte

30 Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce, 32 stĺpy okolo ná­dvoria a ich pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy i všet­ko náradie s celou ob­sluhou. Urobíte vec­ný súpis všet­kého, čo budú po­vin­ní nosiť.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Toto budú strážiť a nosiť čo do všet­kej svojej služby v stáne shromaždenia: Do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy a jeho pod­stav­ce,

Evanjelický

31 Toto majú nosiť pri všet­kej svojej službe vo svätos­tán­ku: do­sky príbyt­ku a jeho závory, jeho stĺpy a jeho pod­stav­ce,

Ekumenický

31 Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce,

Bible21

31 Při veškeré své službě při Stanu setkávání bu­dou zod­po­vědni za tato bře­me­na: des­ky Příbytku, je­jich svla­ky, slou­py, patky,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček