Ekumenický4. Mojžišova4,30

4. Mojžišova 4:30

Numeri

Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.


Verš v kontexte

29 Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín. 30 Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všet­ko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: do­sky príbyt­ku a jeho žr­de, stĺpy, pod­stav­ce,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 Vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov ich spočítaš, všet­kých súcich ísť do voj­ska, aby konali službu v stáne shromaždenia.

Evanjelický

30 spočítaj ich od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né výkony vo svätos­tán­ku.

Ekumenický

30 Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.

Bible21

30 Seč­ti ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo je schopen na­stou­pit službu, aby ko­nal práci při Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček