Ekumenický4. Mojžišova4,29

4. Mojžišova 4:29

Numeri

Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín.


Verš v kontexte

28 To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 29 Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín. 30 Od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, spočítaj všet­kých, čo sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať práce pri stane stretávania.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

29 Čo do synov Meráriho, spočítaš ich podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov.

Evanjelický

29 Aj Meráríov­cov spočítaj podľa ich čeľadí a rodín,

Ekumenický

29 Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín.

Bible21

29 „Sy­ny Me­ra­ri­ho rovněž seč­ti pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček