Ekumenický4. Mojžišova4,28

4. Mojžišova 4:28

Numeri

To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.


Verš v kontexte

27 Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona. 29 Spočítaj aj Merári­ov­cov podľa ich rodov a rodín.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

28 To bude služba čeľadí synov Geršonov­cov v stáne shromaždenia. A ich stráž bude v ruke Itamára, syna Árona, kňaza.

Evanjelický

28 To je po­vin­nosť čeľadí Géršónov­cov vo svätos­tán­ku. Ich služba nech je v rukách Ítámára, syna kňaza Árona.

Ekumenický

28 To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.

Bible21

28 To bude služ­ba geršon­ských rodů při Stanu setkávání a je­jich zod­po­vědnost pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Árona.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček