Ekumenický4. Mojžišova4,27

4. Mojžišova 4:27

Numeri

Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť.


Verš v kontexte

26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť. 27 Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónov­ských rodov pri stane stretávania pod vedením Ítamara, syna kňaza Árona.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

27 Na po­vel Árona a jeho synov bude sa diať všet­ka služba synov Geršonov­cov čo do všet­kých ich bremien a čo do všet­kej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená.

Evanjelický

27 Podľa roz­kazu Árona a jeho synov nech sa koná celá služba Géršónov­cov pri všet­kom, čo nosia a o čo sa starajú. Zver­te im na starosť všet­ko, čo sa má nosiť.

Ekumenický

27 Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť.

Bible21

27 Veškerá služ­ba Geršo­nových synů se bude dít pod­le roz­kazů Áro­na a jeho synů – to platí pro všech­na je­jich bře­me­na a pro všech­nu je­jich službu. Všech­na je­jich bře­me­na svěří­te do je­jich opa­t­rování.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček