Ekumenický4. Mojžišova4,22

4. Mojžišova 4:22

Numeri

Urob súpis Geršónov­cov podľa rodín a rodov.


Verš v kontexte

21 Hos­podin po­vedal Mojžišovi toto: 22 Urob súpis Geršónov­cov podľa rodín a rodov. 23 Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 Spočítaj i počet synov Geršonových podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí.

Evanjelický

22 Zis­ti aj počet Géršónov­cov podľa ich rodín a čeľadí,

Ekumenický

22 Urob súpis Geršónov­cov podľa rodín a rodov.

Bible21

22 „Seč­ti také Geršo­novy syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček