Ekumenický4. Mojžišova4,20

4. Mojžišova 4:20

Numeri

aby sa ani na okamih ne­poz­reli do svätyne, aby nezom­reli.


Verš v kontexte

19 Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť, 20 aby sa ani na okamih ne­poz­reli do svätyne, aby nezom­reli. 21 Hos­podin po­vedal Mojžišovi toto:

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale tam­tí nech ne­prij­dú ani na okamih zo všetečnos­ti vidieť svätyňu, aby nezom­reli.

Evanjelický

20 Avšak nech ne­voj­dú ani na okamih po­zrieť do svätyne, aby ne­pom­reli.

Ekumenický

20 aby sa ani na okamih ne­poz­reli do svätyne, aby nezom­reli.

Bible21

20 Oni sami však ne­smí vejít a za­hlédnout, jak jsou bale­ny svaté věci, aby nezemřeli.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček