Ekumenický4. Mojžišova4,19

4. Mojžišova 4:19

Numeri

Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť,


Verš v kontexte

18 Nedovoľte, aby spomedzi Lévi­ov­cov vy­hynul rod kehátov­ských rodín. 19 Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť, 20 aby sa ani na okamih ne­poz­reli do svätyne, aby nezom­reli.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 Toto im učiňte, aby žili a ne­pom­reli. Keď sa budú blížiť svätyni svätých, Áron a jeho synovia prij­dú a po­stavia ich každého k jeho službe a k jeho bremenu.

Evanjelický

19 Za­ob­chádzaj­te s nimi tak, aby os­tali nažive a ne­vym­reli: Keď sa pri­blížia k veľs­vätyni, Áron a jeho synovia voj­dú a každého po­stavia do jeho služby a úlohy.

Ekumenický

19 Dbaj­te o to, aby nezom­reli, ale zo­stali nažive. Urob­te pre nich toto: skôr než sa pri­blížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi syn­mi a každému určia jeho službu a po­vin­nosť,

Bible21

19 Aby zůsta­li naživu a ne­zemře­li, když přistu­pují k nej­světějším věcem, naloží­te s nimi tak­to: při­jde Áron a jeho synové a každé­mu z nich určí jeho službu a jeho bře­meno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček