Ekumenický4. Mojžišova4,15

4. Mojžišova 4:15

Numeri

Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania.


Verš v kontexte

14 Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 15 Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania. 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na staros­ti: olej na os­vetľovanie, kadid­lo z voňavých látok, ustavičnú obetu, olej na po­mazanie. Do­zrie na celý príbytok so všet­kým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej za­riadenie.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď to vykoná Áron so svojimi syn­mi, keď totiž po­kryje svätyňu a všet­ko náradie svätyne, keďby sa mal rušať tábor, vtedy prij­dú synovia Kehátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedot­knú svätyne, aby nezom­reli. To je bremä synov Kehátových v stáne shromaždenia.

Evanjelický

15 Keď Áron a jeho synovia ú­pl­ne po­zak­rývajú svätyňu a všet­ko jej za­riadenie - keď sa tábor po­hne - až po­tom prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Nebudú sa dotýkať svätých vecí, aby nezom­reli. Toto je úloha Kehátov­cov vo svätos­tán­ku.

Ekumenický

15 Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania.

Bible21

15 Po­té, co Áron se svý­mi syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vy­ba­vení sva­tyně, než tá­bor po­táh­ne dál, teprve teh­dy při­jdou Ke­ha­tovi synové, aby to nes­li. Svatých věcí se ne­do­tknou, aby ne­zemře­li. Toto je bře­meno Ke­ha­tových synů při Stanu setkávání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček